Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Białym o godzinie 9.00. Po mszy świętej uczniowie wraz z nauczycielami przemaszerowali z Kościoła do Zespołu Placówek Oświatowych. Rozpoczęcie miało miejsce na hali gimnastycznej. Wśród zebranych byli uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej, I-III Gimnazjum, a także dzieci z Przedszkola Samorządowego, nauczyciele, wychowawcy i rodzice.

Na początku wniesiono sztandar szkoły i odśpiewano Hymn Polski. Wszystkich zebranych powitał Dyrektor Zespołu Pan Jakub Karbowski i podziękował za zaufanie i zaangażowanie w organizację początku roku szkolnego .

Wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy Podedwórze – Pan Krzysztof Chilczuk, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Artur Becher, Proboszcz Parafii Opole-Podedwórze – Wiesław Sitarski, Przewodniczący Rady Gminy Podedwórze – Pan Tomasz Borsuk, Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Marta Łoszak, a także Dyrektor Biblioteki Gminnej – Pani Małgorzata Semeniuk.

Dyrektor Zespołu wyraził zadowolenie w związku z przybyciem tak licznego grona osób i poprosił o współpracę z Samorządem, Rodzicami, Nauczycielami, Uczniami, a także Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.

Z nadzieją na owocną współpracę i wyrazami szacunku.

p.o. Dyrektora

Zespołu Placówek Oświatowych

w Podedwórzu

mgr Jakub Karbowski