DZIEŃ SAMORZADNOŚCI. PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

DZIEŃ SAMORZADNOŚCI. PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Dnia 21 marca rok rocznie obchodzony jest Pierwszy Dzień Wiosny (Dzień Samorządności). Ten pierwszy dzień nowej pory roku został zainaugurowany przez p. Dyrektora Jakuba Karbowskiego. Dyrektor przywitał młodzież szkolną i przekazał swoim zastępcom klucz do szkoły, ażeby tego dnia dobrze nią rządzili. Samorząd Uczniowski przejął stery, a p. Dyrektor przeczytał przydział obowiązków na ten dzień. Uczniowie klas III zastępowali nauczycieli poszczególnych przedmiotów i w tym dniu uczyli.

Członkowie Samorządu zorganizowali quiz dla nauczycieli pt.”Nasza szkoła”, który dotyczył znajomości realiów Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu. Bezkonkurencyjnym okazał się Dyrektor p. Jakub Karbowski, który na zakończenie dnia, podczas zamknięcia Dnia Samorządności, otrzymał nagrodę – Dyplom za uzyskanie najlepszego wyniku w ramach prowadzonego quizu.

 

Samorząd Uczniowski ZPO