Egzamin gimnazjalny 2017

W dniach 19 – 21 kwietnia 2017 roku nasi trzecioklasiści mogli wykazać się zdobytą w trakcie nauki w gimnazjum wiedzą pisząc egzamin gimnazjalny. W tym roku do egzaminu w naszej szkole przystąpiło 19 uczniów. W środę musieli oni wykazać się wiedzą  z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. W czwartek rozwiązywali zadania z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Natomiast w piątek zdawali wybrany przez siebie język obcy – angielski lub rosyjski. Choć na wyniki egzaminu trzeba jeszcze poczekać mamy nadzieję na to, że będą one bardzo dobre i staną się przepustką dla uczniów do wybranych szkół średnich.