WYCIECZKA DO ROMANOWA

Dnia 25-05-2017 r. odbyła się wycieczka uczniów gimnazjum i klasy szóstej do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Została nam zaprezentowana historia dworku oraz losy młodego Józia, którego wychowywali dziadkowie do 14-go roku życia. Z zaci

ekawieniem słuchaliśmy o sukcesach i porażkach młodego przyszłego pisarza. Nie otrzymał on promocji do następnej klasy z matematyki, a mimo to nadal pracował nad rozwijaniem swoich talentów i osiągnął sukces. Po lekcji muzealnej dużym zainteresowaniem cieszyła się gra terenowa. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i dużą wiedzą przystąpili do rywalizacji w czterech grupach. Szybko poradzili sobie z trudnymi zadaniami. Na zakończenie zregenerowali siły podczas pieczenia kiełbasek przy wspólnym ognisku.