Konkurs plastyczny

 

Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie

Chcąc uczcić stulecie państwowości polskiej, Senat RP organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma” pod honorowym patronatem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Tematem konkursu jest godło narodowe, które uczestnicy będą mogli przedstawić w dowolnej technice plastycznej. Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli państwowych, a także popularyzacja wiedzy o godle narodowym, jako jednym z najważniejszych znaków państwa polskiego do początku dziejów do czasów obecnych.

W załączeniu podajemy regulamin konkursu.

Jednocześnie informuję, że najlepsze uczniowskie prace  zostaną nagrodzone na poziomie szkolnym i będą przesłane do organizatorów konkursu.

Z ramienia naszej szkoły osobą koordynującą jest Pani Teresa Gierchard.

Bardzo proszę o twórcze zaangażowanie.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu

Artur Becher

regulamin konkursu_Orzel_bialy