Pakiet „Bezpieczna szkoła”

Szanowni Rodzice, Państwo Nauczyciele i Wychowawcy, Drodzy Uczniowie

Odpowiadając na apel Lubelskiego Kuratora Oświaty udostępniam link do dokumentu pn. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów. Materiał stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole.

Link do materiałów: bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/

Bardzo proszę o zapoznanie się z ww. dokumentem, refleksję i dyskusję w gronach rodziców, nauczycieli, zespołów klasowych.

 

Z poważaniem

Artur Becher
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu