Rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Dnia 18 października 2017 r. odbył się apel poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II. Zorganizowany był z okazji 39. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Pan dyrektor wraz z uczniami przedstawili najważniejsze wydarzenia związanych z papieżem oraz przytoczyli wiele cytatów z jego przemówień.