WIZYTA KSIĘDZA BISKUPA

Dnia 15 listopada 2017 roku do naszej parafii przybył z wizytą duszpasterską ks. biskup Piotr Sawczuk. Swoją obecnością zaszczycił również naszą szkołę. Nasi uczniowie przywitali gościa śpiewając ulubioną pieśń Jana Pawła II – „Barkę”. Następnie uczennica Klaudia Borsuk odczytała Ewangelię św. Mateusza, przypowieść o talentach.   Do tej Ewangelii w swojej mowie nawiązał również ksiądz biskup w słowach skierowanych do wszystkich zgromadzonych na sali – uczniów, rodziców i nauczycieli. Wszyscy z uwagą i w skupieniu słuchali jego nauki. Zawarte w niej przesłanie o rozwijaniu swoich talentów będzie nas umacniać w wierze i kultywowaniu najważniejszych wartości, o których częstokroć w codziennym życiu zapominamy. Wizyta ks. biskupa na długo zostanie w naszej pamięci.