Spotkania opłatkowe

Tradycją naszej szkoły stały  się przygotowywane w każdej klasie spotkania opłatkowe,  w  których uczestniczy cała społeczność szkolna.  W przeddzień przerwy świąteczno – noworocznej 22 grudnia we wszystkich klasach odbyły się takie klasowe spotkania. Uczniowie dzielili  się opłatkiem, składali sobie świąteczne życzenia, a przy wigilijnym stole śpiewali kolędy. Zwieńczeniem tych spotkań był poczęstunek przygotowany przez rodziców, na którym nie zabrakło tradycyjnych potraw wigilijnych.