Loteria fantowa

Loteria fantowa

Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli oraz wszystkie osoby chcące wesprzeć nasze działania do udziału w loterii fantowej. Losowanie fantów przewidziane jest podczas Zabawy Choinkowej w godzinach od 1500 do 1700. Cena losu wynosi trzy złote. Prosimy również o włączenie się w przygotowanie fantów. Rzecz, przedmiot o wartości od trzech do dziesięciu złotych składamy w Sekretariacie Szkoły do 26 stycznia 2018r. Zadbajmy również o estetyczne i oryginalne opakowanie naszych fantów.

Środki uzyskane z loterii fantowej przeznaczymy na doposażenie świetlicy szkolnej w nowe gry planszowe. Fundując fant, kupując los wspierasz nasze działania, przyczyniając się do  uatrakcyjnienia pobytu dzieci w Szkole.

Życzymy pozytywnych emocji.

Z poważaniem

 

Rada Rodziców                                                                               Dyrektor Szkoły