„AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA”

We wrześniu roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klasy I przystąpili do programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka” mającego   na celu  zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych uczniów.   Podczas realizowanych w ramach projektu zajęć dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie pokonać drogę do i ze szkoły, jak w sytuacjach zagrożenia zadbać o swoje i kolegów bezpieczeństwo, jak zachować się w nowych sytuacjach społecznych, czy podczas korzystania z Internetu.  Realizowane treści dotyczyły również pierwszej pomocy oraz   rozwijały koncentrację i kreatywność. Podsumowaniem projektu było przystąpienie uczniów w styczniu 2018r.  do Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa sprawdzającego, czy  wiedzą jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach. Dzięki tym działaniom szkoła nasza nabyła prawo do posługiwania się certyfikatem „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.