Deklaracja Pracodawców oraz Wojewody Lubelskiego wraz z Lubelskim Kuratorem Oświaty dot. promocji kształcenia zawodowego w województwie lubelskim