Rekrutacja do przedszkola

Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola znajduje się w zakładce „Rekrutacja Przedszkole” oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.