Konkurs „Plakat promujący bezpieczne korzystanie z Internetu”-rozstrzygnięty

Konkurs  informatyczny na szczeblu szkolnym  trwający od 13.02. 2018 do 18.03.2018 r. zakończony.

W dniu dzisiejszym nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego na „Plakat promujący bezpieczne korzystanie z Internetu”, zorganizowanego  z okazji obchodzonego 6  lutego Dnia Bezpiecznego Internetu.

Komisja konkursowa  spośród 28  prac wybrała plakaty, które zostały nagrodzone. Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Sebastian Andruszczak z klasy IV,
II miejsce – Fabian Wieliczko z klasy II i Mikołaj Cenian z klasy IV,
III miejsce – plakat zbiorowy Maja Ostapiuk, Aleksandra Kopińska, Paulina Michalska kl. IV.
Celem konkursu, którego organizacją i przeprowadzeniem zajęła się Barbara Sozoniuk było nie tylko zachęcenie uczniów do twórczej działalności artystycznej, ale także zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie ze sobą Internet, szczególnie dla jego młodych użytkowników. Cel takiego konkursu to  wspieranie mądrego wykorzystywania Internetu, nie  zniechęcenie do korzystania z niego w ogóle.
Treści na plakatach  były sformułowane językiem pozytywnym. Plakaty  przekazywały informację o tym, że uczniowie publikujący treści w Internecie,  robią to z poszanowaniem godności innych ludzi.