Podsumowanie projektu „Bądź bezpieczny”

Podczas publicznej prezentacji dokonań wynikających ze zobowiązań jakie społeczność szkolna wzięła na siebie w ramach projektu „Być bezpiecznym” zaproszeni goście, uczniowie, rodzice i nauczyciele mogli zapoznać się z pracami tych uczniów, którzy aktywnie włączyli w podejmowane działania.

Podsumowanie projektu rozpoczęło się od powitań dokonanych przez Pana Dyrektora Artura Bechera. Nasza szkoła gościła przedstawiciela Grupy Kapitałowej PZU.S.A. Panią Magdalenę Zalewską-Golik, Prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego w Podedwórzu Pana Kazimierza Iwaniuka, Druha Mariana Osypiuka  – przedstawiciela OSP w Podedwórzu. Administrację Samorządową w imieniu Pana Wójta reprezentowała Pani Sekretarz Gminy Jolanta Burzec oraz Pan Rafał Dudyk.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach teatralnych przygotowali pod kierunkiem Pani Agnieszki Hawryluk przedstawienie dotyczące roli straży pożarnej we wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa. Występ dzieci był bardzo ciepło i życzliwie przyjęty, zaś gra aktorska doceniona została przez przedstawiciela OSP w Podedwórzu. Druh Marian Osypiuk zaprosił dzieci do udziału w 90-leciu powstania OSP w Podedwórzu. Uczniowie zyskali możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i przybliżenia dorobku szkoły podczas lokalnych uroczystości.

Galę wręczenia nagród poprowadziła Klaudia Borusk – uczennica klasy III gimnazjum.

W ramach działania „Bądź bezpieczny” nagrodzeni zostali:

– Przedszkole Samorządowe – za przygotowanie plakatu promującego bezpieczeństwo podczas zabaw’,

– uczniowie klas I-III  – Marceli Kopiński, Ania Wołos i Kacper Nurzyński – za przygotowanie plakatów dotyczącego bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym,

– uczniowie klas IV-V – Mikołaj Cenian, Karolina Kopaczewska, Ola Kopińska – za przygotowanie prac w wersji elektronicznej dotyczących zdrowego stylu życia – bez używek,

– uczniowie klas VI i VII  za wykonanie prezentacji multimedialnych dotyczących szkodliwości palenia papierosów:  Joanna Chilimoniuk, Kamil Hołowacz, Angelika Jaroszewicz i Kuba Kopiński,

– uczniowie gimnazjum za prezentację multimedialną dotykającą problematyki anoreksji i bulimii:  Natalia Świętochowska, Natalia Łobejko, Karol Tarasiuk, Kacpr Szepel, Kacper Puła i Kornel Żukowski

– uczniowie Sebastian Andruszczak, Mikołaj Cenian, Fabian Wieliczko, Maja Ostapiuk, Ola Kopińska i Paulina Miachalska za przygotowanie plakatu dotyczącego bezpieczeństwa w Internecie.

Podsumowując ponadmiesięczne dokonania podejmowane w ramach działania „Bądź bezpieczny…” Pan Dyrektor zaznaczył, że jest to wysiłek wielu osób. Serdecznie podziękował przedstawicielowi Grupy Kapitałowej PZU S.A. Pani Monice Zalewskiej – Golik za ufundowanie nagród , Panu Sołtysowi Kazimierzowi Iwaniukowi za wspieranie szkoły w ramach trzeciego sektora – organizacji pozarządowych, administracji samorządowej na czele z panem Wójtem za wsparcie finansowe, nauczycielom za inspirowanie uczniów, zaś uczniom za wykonanie prac konkursowych.