„Fizyka wszędzie styka”

W ramach propagowania aktywnej i atrakcyjnej edukacji w naszej szkole swój pokaz przedstawiła grupa „Zaelektryzowani”. Prezentowane doświadczenia objęły treści realizowane z przyrody, fizyki i chemii.

Dzieci obejrzały eksperymenty następująco nazwane na potrzeby nietypowej lekcji: wodorowa mamba, powstawanie wirów pierścieniowych, latający balon na ciepłe powietrze, wytwarzanie wodoru, zabawy z helem, zabawy z ciekłym azotem.