Spotkanie z doradcą zawodowym

Uczniowie III klasy gimnazjum w ramach tzw. orientacji zawodowej spotkali się z zaproszonym przez Dyrektora szkoły doradcą zawodowym. Przedstawiciel Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Parczewie zorganizował warsztaty, których celem było:

– przygotowanie do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej,

– podniesienie poziomu zadowolenia uczniów i rodziców ze szkoły,

– rozszerzenie działań statutowych w ramach preorientacji zawodowej,

– wzrost mobilności zawodowej uczniów naszego gimnazjum.