Dęby Niepodległości w naszej szkole.

Ósmego maja 2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkoła Podstawowa miało miejsce uroczyste spotkanie zorganizowane w związku z tegorocznymi obchodami 100–nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czas spotkania był szczególnym, ponieważ z jednej strony łączył posadzenie Dębów Niepodległości, z drugiej – ukazywał w historycznym kontekście dorobek naszego Narodu – Konstytucję 3 maja.

W trakcie okolicznościowej Akademii dokonano podpisania Aktów Posadzenia Dębów Niepodległości. Środowisko lokalne reprezentowali Ks. Proboszcz Wiesław Sitarski, Przewodnicząca Rady Rodziców – Marta Łoszak, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego  – Maciej Michalski, Dyrektor Szkoły – Artur Becher.

Część artystyczna ukazywała dzieje Polski od konfederacji barskiej do trzeciego rozbioru Polski. Występ uczniów skłaniał do rozmyślań nad naszymi trudnymi dziejami. Szczególne miejsce zajęły rozważania o Konstytucji 3 maja. Występujący ukazali doniosłość tego aktu prawnego, wskazując na jego zapisy i jakość powodowanych przez niego zmian. Wszyscy poczuliśmy dumę z faktu, że nasi przodkowie stworzyli nowoczesny dokument, który był pierwszym tej rangi dokumentem w Europie, a drugim na świecie.

Po uroczystej Akademii wszystkich zgromadzonych poproszono o przejście za sztandarem
na zewnątrz budynku, gdzie w sposób uroczysty zostały posadzone  Dęby Niepodległości.

Inicjatywa podjęta w ramach akcji zorganizowanej przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie we współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie jest wyrazem naszego szacunku i hołdem dla wielkich, często bezimiennych bohaterów.