Spotkanie z Rodzicami

Spotkanie z Rodzicami

15 maja 2018r. (wtorek), godz. 15.30

Po spotkaniu ogólnym na dolnym korytarzu w starej części budynku oraz spotkaniach z wychowawcami klas odbędzie się zebranie tzw. „trójek klasowych” – posiedzenie Rady Rodziców.