Informacja dotycząca wyżywienia w szkole

Informacja dotycząca wyżywienia w szkole

Informuję, że wyniku zapytania ofertowego pn.
,,Usługa przygotowania i dostarczenia posiłków z możliwością wykorzystania szkolnego zaplecza kuchennego” dla

  • dzieci Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu Przedszkole Samorządowe,

w okresie od 04.09.2018r. do 12.07.2019r.

  • uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkoła Podstawowa w okresie od 04.09.2017 r. do 20.06.2019 r.

 

Komisja wyłoniła oferenta.

Wyłoniony oferent: Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa SOBART Barbara Szabat

Cena brutto za przygotowanie i dostarczenie posiłku dla Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu Przedszkole Samorządowe – 7,00 zł (słownie złotych: siedem, 00/100).

Cena brutto za przygotowanie i dostarczenie posiłku dla Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkoła Podstawowa – 4,00 zł (słownie złotych: cztery).

Dyrektor Zespołu Oświatowych w Podedwórzu

Artur Becher