Przedszkolaki na spacerze

Nasze bezpieczeństwo na co dzień jest bardzo ważne. W poniedziałek 17 września wybraliśmy
się na spacer, by poznać zasady ruchu drogowego dotyczące prawidłowego
i bezpiecznego poruszania się w okolicach przedszkola.