40. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża

16 października obchodziliśmy 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Prawie 27-letni pontyfikat Jana Pawła II przebiegał w duchu słów wypowiedzianych w pierwszej homilii polskiego papieża: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”.

Społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu, mając na uwadze wspaniały dorobek Naszego Wielkiego Rodaka, podkreśliła wspomnianą rocznicę apelem szkolnym. Po okolicznościowym wystąpieniu przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego mury szkoły wypełniło echo wspólnie śpiewanej „Barki”. Był to jednocześnie moment zadumy i wzruszenia.

W dalszej części uroczystości uczniowie i nauczyciele zebrali się przy pomniku z Prawdami Polaków.  Tam wykonano pamiątkowe zdjęcie. Biało-czerwonymi flagami machaliśmy do świętego Jana Pawła II, wyrażając nadzieję na Jego wstawiennictwo w Domu Ojca.