Informacja nt. programu Ministerstwa Zdrowia pt. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej w latach 2016-2020”.

Szanowni Rodzice,

przedmiotowe badania mają na celu zebranie informacji nt. potrzeb dzieci w zakresie stomatologicznym. Mają charakter jednorazowy i posłużą do opracowań resortowych nt. stanu zdrowia jamy ustnej populacji dzieci  w wieku 6, 10, 15 lat w województwie lubelskim. Wyniki badań mają również posłużyć do opracowania wniosków dotyczących zapewniania systemowej opieki stomatologicznej dzieciom w wieku szkolnym.

Badania będą przeprowadzane na terenie Gminy Podedwórze w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkole Podstawowej.

Wypełniane przez Rodziców ankiety spełniają wymagania formalne wymagane przy tego rodzaju projektach badawczych.

Jednocześnie nadmieniam, że udział Państwa dzieci w badaniach uzależniony jest od wypełnienia dokumentacji przekazanej przez organizujących i nadzorujących projekt tj. Katedrę i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Dyrektor Szkoły

Artur Becher