Szkoła w gminnych obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości

„Polska winna trwać wiecznie”

Wincenty Witos

Uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny. O godz. 12.00 odśpiewano hymn państwowy. Po zakończonych uroczystościach w Kościele kontynuowano wspólne świętowanie. Zgromadzeni sformowali kolumnę, której przewodziły poczty sztandarowe oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. W Marszu Niepodległości udano się do pomników przy Urzędzie Gminy. Po okolicznościowych przemówieniach,  delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Szkołę reprezentowali nauczyciele oraz trójki uczniowskie z każdej klasy.

Ostatnim punktem na trasie Marszu Niepodległości była szkoła.  Samorząd Uczniowski złożył wiązankę kwiatów przy pomniku z „Małym Dekalogiem Polaków”. Podczas uroczystego wciągnięcia flagi państwowej na maszt zebrani odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Po tej podniosłej chwili, Dyrektor szkoły opowiedział o szkolnym skwerze dedykowanym setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomniał o uroczystościach posadzenia Dębów Niepodległości oraz poświęceniu pamiątkowej tablicy. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca.

Po wydaniu komendy, dotyczącej odprowadzenia sztandarów, zebrani udali się do hali gimnastycznej na uroczystą część artystyczną.

Scenariusz montażu słowno – muzycznego został przygotowany przez Panią Iwonę Kolada i obejmował treści historyczne, piosenki  i wiersze. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających  odzyskanie niepodległości przez Polskę. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed datą 11 listopada 1918 roku. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. W bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny, począwszy od trzech rozbiorów Polski, a skończywszy na roku 1918. Występujący w akademii uczniowie zaprezentowali historię państwa polskiego w symboliczny sposób. Uwagę przyciągała piękna dekoracja przygotowana pod okiem pani Bożeny Wołos i pani Teresy Gierchard. Występ uświetniony został polonezem zatańczonym  przez naszych uczniów.

Po części artystycznej zostały wręczone nagrody uczestnikom XXV Biegu Niepodległości. Podsumowano również konkurs plastyczny oraz ortograficzny – dyktando „Po polsku o historii”. Nagrody książkowe oraz medale dla uczniów ufundował Bank Spółdzielczy w Wisznicach.

Poczęstunek smaczną grochówką zakończył wspólne świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.