BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

Gmina Podedwórze realizuje projekt CYFROWA GMINA PODEDWÓRZE w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezpłatne szkolenia komputerowe organizowane są dla mieszkańców gminy powyżej 25 roku życia, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje cyfrowe, nabyć umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, aktywnie i wszechstronnie korzystać z nowych technologii w życiu codziennym bezpłatne szkolenia.

  • 12 godzin zegarowych szkolenia – 2 dni
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat ukończenia
  • harmonogram zajęć dostosowany do oczekiwań i możliwości uczestników
  • 10 osobowe grupy szkoleniowe
  • każdy uczestnik szkolenia będzie miał zapewniony dostęp do sprzętu komputerowego

Moduły tematyczne:
• Rodzic w Internecie
• Moje finanse i transakcje w sieci
• Rolnik w sieci
!!! Zachęcamy do udziału !!!

Zapisy i szczegółowe informacje w Biurze Projektu Urząd Gminy Podedwórze

Monika Łukaszuk – Koordynator projektu, tel. 83 379 50 38, e-mail: mienie@podedworze.pl Marlena Łuszczyk – Specjalista ds. promocji i marketingu, tel. 83 379 51 85, e-mail: podatki@podedworze.pl