Wybory Rzecznika Praw Ucznia

Rzecznikiem Praw Ucznia w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu została Pani Bożena Wołos.

Samorząd Uczniowski wyłonił Rzecznika Praw Ucznia poprzez demokratyczne wybory.

Przygotowano urnę wyborczą, karty do głosowania oraz miejsca do glosowania.  Z regulaminem wyborów zapoznał  zebranych Kacper Puła – uczeń klasy III gimnazjum.

Uczniowska Komisja Wyborcza wydała 96 kart do głosowania. Pani Bożena Wołos zyskała zaufanie 88 uczniów.

Serdecznie gratulujemy!

.