III Olimpiada o Chorobach Zakaźnych- etap powiatowy

Julia Sacharczuk i Jakub Kopiński to zwycięzcy eliminacji szkolnych, którzy reprezentowali naszą szkołę na etapie powiatowym III Olimpiady o Chorobach Zakaźnych w dniu 3-12-2018r. Konkurs został zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Parczewie w celu kształtowania postaw prozdrowotnych oraz podnoszenia wiedzy na temat zapobiegania chorobom zakaźnym.