Informacja nt. Rekolekcji Bożonarodzeniowych

W związku z Rekolekcjami Bożonarodzeniowymi zmieniają się godziny kursów autobusu po lekcjach 17 i 18 grudnia 2018r. Zajęcia dydaktyczne kończą  się w tych dniach o godz. 14.15.

Zbiorczy kurs – godz. 14.20  – rozwiezie uczniów, którzy nie będą uczestniczyć w Rekolekcjach.

Poranne kursy autobusu pozostają bez zmian.

Uczniowie uczestniczący w Rekolekcjach pozostają pod opieką rodziców, którzy zapewniają również dzieciom odjazd do domu po  Mszy Św.