List dot. przeciwdziałania dopalaczom i bezpieczeństwa uczniów podczas ferii zimowych