Szkolna dobra praktyka w zakresie propagowania bezpieczeństwa

Pani Iwona Kolada z wychowankami (uczniami klasy V i IV) przygotowała gazetkę ścienną promującą idee bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych. To wartość dodana godziny z wychowawcą klasy.