SPOTKANIE Z RODZICAMI

Szanowni Państwo,

w środę 30 stycznia 2019r. o godz. 1530 odbędzie się w Zespole Placówek Oświatowych
w Podedwórzu spotkanie z Rodzicami.

Proponowany porządek:

  1. Informacja Dyrektora Szkoły nt. funkcjonowania Placówki.
  2. „Dopalacze kradną życie” – film.
  3. Sprawy różne.

Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania Rodziców z wychowawcami  klas, którzy udzielą szczegółowych informacji nt. osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych uczniów.

Rodzice uczniów klas III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej przed spotkaniem z wychowawcą zapoznają się  z ofertą edukacyjną szkół średnich.

Po spotkaniach z wychowawcami przewidywane jest posiedzenie Rady Rodziców, na którym poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia: organizacja przerw międzylekcyjnych w ZPO w Podedwórzu, zmiany w programie wychowawczo-profilaktycznym w kontekście podniesienia standardów bezpieczeństwa uczniów Zespołu.

Proszę o Państwa obecność.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły
Artur Becher