Dobra praktyka w Bibliotece Szkolnej

Bogatą w treści oraz plastycznie estetyczną gazetkę nt. bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych przygotowała z uczniami Pani Teresa Gierchard – nauczyciel bibliotekarz. Działanie dołączamy do szkolnych dobrych praktyk. Gratulujemy.