List Minister Edukacji Narodowej „Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

dziś podpisałam „Deklarację na rzecz edukacji przyszłości”. Dokument to apel o podjęcie wspólnych działań na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty.

W deklaracji zobowiązuję się m.in. do rozszerzenia dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych oraz do wprowadzenia dodatkowego świadczenia dla nauczycieli stażystów. Nowe rozwiązania finansowe dla nauczycieli to efekt konsekwentnie realizowanej polityki polskiego rządu, a także odpowiedź na postulaty zgłaszane przez stronę związkową.

Uprzejmie proszę o udostępnienie deklaracji nauczycielom z Państwa szkoły. Zależy mi, aby wszyscy nauczyciele byli odpowiednio poinformowani o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości