Turniej Wiedzy Pożarniczej

Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap gminny – odbył się w naszej szkole w dniu 12.03.2019 r. W zmaganiach wzięło udział dziewięciu uczestników, czworo w kategorii klas IV-VI oraz pięcioro w kategorii starszych uczniów.

Zwycięzcami zostali:

Kategoria uczniów klas IV-VI

I miejsce – Karolina Kopaczewska

II miejsce – Jakub Korszeń

III miejsce – Mikołaj Cenian

Kategoria uczniów klas VII-VIII i III gimnazjum

I miejsce – Hubert Bliźniuk

II miejsce – Faustyna Gajko

III miejsce – Klaudia Nowak

Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni cennymi upominkami. Laureaci pierwszej i drugiej nagrody zostaną uczestnikami etapu powiatowego, który odbędzie się 19 marca w Parczewie.