Podsumowanie konkursów plastycznych

Podczas Szkolnego Dnia Samorządności połączonego z Galą Talentów podsumowano konkursy plastyczne organizowane przez Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu.

Przybyła na uroczystość Wójt Gminy Pani Monika Mackiewicz-Drąg wręczyła nagrody -książki ufundowane przez lokalny samorząd.

Wyniki konkursów

„Bezpieczny Internet”

Kategoria „klasy młodsze”

I miejsce – Jakub Hołowacz

II miejsce – Michał Jaroszewicz

III miejsce – Oliver Głowiński

Kategoria „klasy starsze”

I miejsce – Angelika Jaroszewicz

II miejsce – Kamil Hołowacz

III miejsce – Paweł Szaniawski

„Bezpieczne zabawy”

Kategoria „klasy młodsze”

I miejsce – Anna Wołos

II miejsce – Anna Mocior

III miejsce – Szymon Łukaszuk

Kategoria „klasy starsze”

I miejsce – Paweł Szaniawski

II miejsce – Jakub Drzewiczak

Z ramienia szkoły organizatorami Konkursów były Panie: Teresa Gierchard, Barbara Szabat, Katarzyna Becher.

Serdecznie dziękuję Pani Wójt za ufundowanie nagród. Gratuluję wszystkim nagrodzonym. Dziękuję organizatorom za popularyzację tematyki szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Dyrektor szkoły