Dzień Flagi

Ósmego maja 2019r. –  w dzień patrona Polski, św. Stanisława –  społeczność szkolna świętowała Dzień Flagi. Uroczystość odbyła się przy pomniku z Prawdami Polaków. To był czas niezwykłego skupienia.Podczas wciągania flagi państwowej na maszt odśpiewano wszystkie zwrotki„Mazurka Dąbrowskiego”.

To był też wyjątkowy moment do przypomnienia dorobku szkoły związanego z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
„Urządziliśmy skwer niepodległości, rok temu, również w święto patrona Polski – św. Stanisława,  zasadziliśmy pamiątkowe dęby, przygotowaliśmy stałą ekspozycję plastyczną ulokowaną w korytarzu przy stołówce szkolnej, zadbaliśmy o otoczenie szkoły. Odbyły się liczne apele i uroczyste akademie. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za zaangażowanie i wspieranie tych działań” – podkreślił dyrektor szkoły.

W imieniu samorządu lokalnego, Pani Sekretarz Gminy Jolanta Burzec podziękowała za podjętą inicjatywę i upamiętnienie Dnia Flagi.

Podczas apelu wręczono również nagrody i pamiątkowe dyplomy uczniom, którzy wzięli czynny udział w Szkolnej Gali Talentów.