Procedury bezpieczeństwa

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

szeroko rozumiane bezpieczeństwo i zdrowie uczniów jest wartością nadrzędną. Odpowiadając na wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej – przekazane szkołom za pośrednictwem Kuratoriów Oświaty – uruchamiany w naszej Placówce formułę tzw. anonimowej skrzynki na sygnały. Proszę o wszelkie informacje, które mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu.

Wzmocnieniu współpracy pomiędzy szkołą a Rodzicami służy również utworzone konto poczty elektronicznej. Drogą mailową również możecie Państwo przesyłać sugestie i spostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dzieci w naszej Placówce. Państwa informacji oczekuję pod adresem: zpo.bezpiecznie@op.pl.

Informuję również o możliwości skorzystania z dokumentu pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” (źródło: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/) oraz Procedur postępowania w sytuacjach trudnych obowiązujących dyrektora, wychowawców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu – oba dokumenty
w załączeniu.

Wyrażam nadzieję, że podejmowane działania przez administrację szkoły, nauczycieli
i wychowawców oraz współpraca z Rodzicami przyczynią się do wzmocnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa w naszej szkole.

Z poważaniem – Dyrektor Szkoły

Załączniki:

procedury-reagowania-w-przypadku-wystapienia-wewnetrznych-i-zewnetrznych-zagrozen-fizycznych-w-szkole-1

PROCEDURY POSTEPOWANIA