Dzień Dziecka ze studentami AWF

30 maja studenci AWF pod kierunkiem Pana Wiśniewskiego uatrakcyjnili Dzień Dziecka w naszej szkole. Przygotowano IX stacji sportowych, każdy uczestnik otrzymał kartę startową i mógł uczestniczyć w 9 konkurencjach sportowych przygotowanych przez studentów. Potwierdzeniem zaliczenia konkurencji była pieczątka. Dzięki zaangażowaniu i pomysłowości studentów nasi uczniowie mogli sprawdzić swoją sprawność fizyczną. Po zdobyciu potwierdzeń za zaliczenie wszystkich stanowisk wychowawcy i nauczyciele wychowania fizycznego nagrodzili uczestników pozytywnymi wpisami oraz bardzo dobrymi ocenami .