I miejsce w Konkursie Wiedzy Prewencyjnej

Dnia 13 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Parczewie został rozstrzygnięty finał konkursu „Jestem bezpieczny”, organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Parczewie.Dnia 13 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Parczewie został rozstrzygnięty finał konkursu „Jestem bezpieczny”, organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Parczewie. Celem konkursu było:1. Upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swoim codziennym życiu.2. Rozwijanie postaw umożliwiających uniknie zagrożeń.3. Zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw oraz zapoznanie dzieci i młodzieży z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.  Konkurs był adresowany do uczniów klasy IV-VI szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowały uczennice:

Maja Ostapiuk

Paulina Michalska

Martyna Olko

pod opieką Bożeny Wołos

Do konkurencji rozgrywanych w ramach finału powiatowego należą:

Konkurencja nr 1 – „Prezentacja Szkoły i Bezpiecznego Hasła”

Konkurencja nr 2 – „Test Wiedzy”

Konkurencja nr 3 – „Projekt Koszulki”

W konkursie wzięło udział 5 szkół powiatu parczewskiego w którym klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

I miejsce – ZPO SP Podedwórze

II miejsce – SP Dębowa Kłoda

III miejsce – SP Kostry

IV miejsce – SP Przewłoka

V miejsce – SP Jabłoń

Uczestniczki konkursu za zdobyte miejsca dostały pamiątkowy puchar, dyplom i atrakcyjne nagrody dla każdego uczestnika.