Razem zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,
szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów jest naszą wspólną troską. Zbliżające się wakacje – czas wypoczynku letniego i związana z tym aktywność  dzieci i młodzieży mogą stwarzać sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu.

Proszę, aby każdy z DOROSŁYCH przypominał uczniom zasady bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym, wypoczynku nad wodą, w górach, w kraju i za granicą.

Wśród potencjalnych zagrożeń są dopalacze i i inne środki psychoaktywne.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach działań profilaktycznych przygotowało kampanię pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”.Kampania realizowana jest pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Jednym z elementów kampanii jest spot filmowy o tematyce związanej z zapobieganiem i przeciwdziałaniem uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy, dostępny pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1gdb_8bw4M5curJci0kgK2d38vLKXCtL-/view

Dołączając się do apelu Lubelskiego Kuratora Oświaty, zachęcam Państwa do wykorzystania materiałów podczas wszelakich działań wychowawczych. Razem zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły