Kurs autobusu szkolnego w dniu rozpoczęcia roku szkolnego

Wyjazd autobusu z placu szkolnego –  godz. 7.50.

Kierunek przejazdu – przystanki: Podedwórze, Opole, Bojary, Grabówka, Nowe Mosty, Mosty, Piechy, Antopol (skrzyżowanie), Antopol (szkoła), Antopol, Hołowno, Hołowno (szkoła), Kaniuki, Zaliszcze, Zaliszcze Kolonia, Podedwórze (Biały Kościół).

Przystanki i godziny odjazdu:

PRZYSTANKI Godziny
PODEDWÓRZE (SZKOŁA) 7.50
OPOLE 7.55
BOJARY 8.00
GRABÓWKA 8.02
NOWE MOSTY 8.05
MOSTY 8.10
PIECHY 8.15
ANTOPOL (SKRZYŻOWANIE) 8.17
ANTOPOL (SZKOŁA) 8.18
ANTOPOL 8.19
HOŁOWNO 8.22
HOŁOWNO (SZKOŁA) 8.30
KANIUKI 8.35
ZALISZCZE 8.40
ZALISZCZE (KOLONIA) 8.42
PODEDWÓRZE 8.50