Szkolna Kasa Oszczędności w ZPO w Podedwórzu

Październik miesiącem oszczędzania

W 1924 roku na międzynarodowym kongresie w Mediolanie zebrali się przedstawiciele banków z 29 krajów. Debatowano na różne tematy, ale szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z oszczędzaniem. To były trudne czasy. Świat wciąż pamiętał o ogromie nieszczęść zaistniałych w wyniku pierwszej wojny światowej. Bankierom zależało, by wzmocnić w społeczeństwach ideę powściągliwości w wydatkach i oszczędzania. Podjęto decyzję, by ustalić specjalne święto. Uchwalono, że Światowym Dniem Oszczędzania będzie 31 października.

Podczas apelu szkolnego nawiązaliśmy do idei oszczędzania. Szkolna Kasa Oszczędności przy Banku Spółdzielczym w Wisznicach istnieje w naszej placówce już od kilkunastu lat. Uczniowie, zachęcani przez swoich wychowawców, poznają zasady gospodarowania środkami pieniężnymi.

Działania w ramach Szkolnej Kasy Oszczędności sprzyjają wypracowaniu u uczniów nawyku oszczędzania. W dobie społeczeństwa konsumpcyjnego to bardzo ważna cecha i zdolność. Mamy nadzieję, że zwyczaj gromadzenia wolnych środków finansowych przeniesie się w dorosłe życie naszych uczniów i przyczyni się do podejmowania przez nich racjonalnych decyzji finansowych.

Nagrodzeni uczniowie: Szymon Łukaszuk, Lena Korszeń, Grzegorz Leoniuk, Zuzanna Pasikowska, Wiktor Dragańczuk, Michał Jaroszewicz, Bartosz Czarnecki, Anna Wołos, Angelica Pawłowska, Filip Korszeń, Fabian Wieliczko, Patrycja Wasylczuk, Paulina Michalska, Sebastian Andruszczak, Amelia Wencel.

Dyplomy: sko_nagrodzeni

Uczniowie włączeni do Szkolnej Kasy Oszczędności: Patryk Dragańczuk, Lena Derlikiewicz, Alicja Dudyk, Barbara Dzyruk, Wojciech Loranty, Kornelia Penkajło, Amelia Welik, Aleksandra Wildt, Lena Wójcik.

Dyplomy: wlaczenie_do _SKO