Czytające przedszkolaki

Razem z Misiem przedszkole realizuje jeden z kierunków polityki MEN: wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Wiodące kompetencje kluczowe to porozumiewanie się w języku ojczystym. Rozwijanie czytelnictwa dzieci poprzez czytanie w domu i w przedszkolu, prezentowanie im utworów polskich pisarzy i poetów. Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, zainaugurował w środę 6 listopada Pan Dyrektor Zespołu Artur Becher czytając dzieciom utwór Juliana Tuwima pt. „Okulary”.