ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA LISTOPADOWEGO- APEL

189 lat temu wybuchło Powstanie Listopadowe, z tej okazji w naszej szkole odbył się apel poświęcony tej rocznicy. Uczennica klasy VII Martyna Olko przypomniała genezę i przebieg powstania, które rozpoczęło się w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. Był to największy zryw narodowowyzwoleńczy XIX wieku. Na zakończenie apelu cała społeczność uczniowska odśpiewała hymn narodowy. Natomiast na korytarzu szkolnym wykonano gazetkę przedstawiającą Powstanie Listopadowe na obrazach polskich malarzy.