Mikołajki

„6 grudnia jak dobrze wiecie,

Święty Mikołaj chodzi po świecie…”

6 grudnia w naszej szkole panowała szczególna atmosfera, gdyż zgodnie z tradycją mikołajkową gościliśmy dzisiaj Świętego Mikołaja. Dotarł on do szkoły z workiem prezentów, odpowiadając na zaproszenie Samorządu Szkolnego. Nasi uczniowie przyjęli go bardzo entuzjastycznie. Mikołaj wręczał osobiście upominki wszystkim dzieciom, zarówno tym małym, jaki i dużym – począwszy od oddziałów przedszkolnych po klasy najstarsze. Uśmiechy na twarzach, zwłaszcza najmłodszych dzieci potwierdziły, że czekały z niecierpliwością na Mikołaja.