LOTERIA FANTOWA

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,

W marcu 2020r. odbędzie się SZKOLNA GALA TALENTÓW. Jednym z działań, które podczas tej zabawy do Was adresujemy jest Loteria Fantowa. W związku z tym prosimy wychowawców klas oraz uczniów o przygotowanie fantów w kwocie od 8 do 10 złotych. Dochód z Loterii przeznaczymy na sprzęt nagłaśniający do szkoły. Prosimy o wsparcie naszych działań również w poszukiwaniu lokalnych darczyńców, którzy mogą przekazać fanty loteryjne.

Z poważaniem – Rada Rodziców