Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego

Szanowni Państwo,
w Regulaminie rekrutacji do Przedszkola Samorządowego znajduje harmonogram podejmowanych czynności. Oprócz terminów składania wniosków ustalono zakres i terminy prac Komisji Rekrutacyjnej.  Więcej informacji w załącznikach.