Wyróżnienia dla uczniów

Miło nam poinformować, że po przeanalizowaniu osiągnięć edukacyjnych, zaangażowania w życie szkoły oraz frekwencji Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawców klas nagrodziła wyróżniających się uczniów okolicznościowymi dyplomami.
Stosowne dyplomy otrzymali:
1. za osiągnięcia edukacyjne: Alicja Dudyk, Barbara Dzyruk, Aleksandra Wildt, Amelia Welik, Anna Puła, Anna Wołos, Izabela Hernas, Marcel Kopiński, Maja Ostapiuk, Aleksandra Kopińska;
2. za udział w konkurach plastycznych: Paweł Szaniawski;
3. za 100 % frekwencję: Alicja Dudyk, Michał Jaroszewicz, Gabriela Turkiewicz, Patryk Hernas, Filip Wrzesiński.
Serdecznie gratulujemy.