Konkurs – „…że zachowałam się, jak trzeba”

Drodzy Uczniowie,
każdy w swoim życiu poszukuje kogoś, na kim się wzoruje, kogo podziwia. Taka osoba, jest wzorem do naśladowania, ale przede wszystkim ma wpływ na zachowanie i myślenie. To właśnie autorytet!

Czy autorytetem współczesnego ucznia – młodego człowieka może być postać historyczna? Poszukując odpowiedzi na powyższe pytanie zapraszamy uczniów do udziału w szkolnym Konkursie „Danuta Siedzikówna – w służbie Rzeczypospolitej”, który wpisuje się w lokalne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Zadania konkursowe dla klas I-III będą miały charakter pracy plastycznej, klasom IV-VI zaproponujemy rozwiązanie krzyżówki sprawdzającej wiedzę na temat biografii Danuty Siedzikówny. Najtrudniejsze zadanie czeka klasy VII i VIII. Oprócz rozwiązania krzyżówki poprosimy o przygotowanie pisemnej wypowiedzi odnoszącej się do słów Siedzikówny „…że zachowałam się, jak trzeba”.

Konkurs poprzedzimy apelem szkolnym.

Wyrażamy nadzieję, że nasza inicjatywa wyzwoli u uczniów pokłady twórczego poznawania i  poszerzania wiedzy historycznej.

Termin przeprowadzenia Konkursu: wtorek, 10 marca 2020r. godz. 8.55.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do aktywnego włączenia się w proponowane działania.

Dyrektor, Wychowawcy i Nauczyciele