Świat oczami młodych-konkurs plastyczny

Szanowni Państwo, 
zapraszamy wszystkie szkoły i ośrodki kultury do udziału w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH.

Placówki biorące udział w konkursie mogą go przeprowadzić za pośrednictwem Internetu.

Czwarta edycja konkursu, organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską, poświęcona jest tematyce wolontariatu. Temat ten jest szczególnie ważny w kontekście nowej podstawy programowej, wdrażanej stopniowo od roku szkolnego 2017/2018, która dostrzega siłę i wartość wolontariatu.

Trzy najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach pocztowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2020 roku.

Konkurs patronatami honorowymi objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Rzecznik Praw Dziecka.

Adresaci:
dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat; szkoły podstawowe; szkoły ponadpodstawowe; ośrodki kultury; nauczyciele/opiekunowie, którzy wcielą się w role Koordynatorów konkursu na terenie danej placówki;

Przebieg konkursu
Konkurs dzieli się na dwa etapy.
W pierwszym koordynator powinien na terenie swojej placówki zorganizować zajęcia dotyczące wolontariatu, w którym zostaną wyłonione maksymalnie trzy najlepsze prace. Zajęcia oraz nabór prac można zorganizować za pośrednictwem Internetu.
W drugim etapie skany najlepszych prac należy przesłać organizatorom konkursu ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH za pośrednictwem strony www.oczamimlodych.pl

Zadanie konkursowe
Przygotowanie projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie wolontariat w różnych aspektach: idee jakie ze sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.

Terminarz
do 30 kwietnia 2020 roku
Rejestracja szkół i ośrodków kultury na stronie www.oczamimlodych.pl
do 5 czerwca 2020 roku
Nadsyłanie najlepszych prac wyłonionych w wewnętrznym konkursie.

Więcej informacji:www.oczamimlodych.pl

Serdecznie zapraszamy! 

Maria Jakubowska                                 
Koordynatorka konkursu